Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2012

1 mei 2013

Er is in de stad minder verloedering in de vorm van graffiti, vernielingen en hondenpoep op stoep en straat. Meer mensen zijn actief geweest om hun buurt te verbeteren en de tevredenheid over voorzieningen is toegenomen. De veiligheid in de stad is sinds 1996 aanzienlijk verbeterd, maar de afgelopen twee jaar zien we een kleine terugloop over vrijwel de hele linie van veiligheidsindicatoren.
Dit blijkt uit de antwoorden van 5918 stadjers die meewerkten aan de Monitor leefbaarheid en veiligheid 2012.

Stadjers oordelen door de jaren constant over de ontwikkeling van hun eigen buurt en hun verwachtingen voor de toekomst. Er zijn wel belangrijke verschillen tussen de wijken. Bewoners van wijkvernieuwingswijken geven positieve oordelen die duidelijk boven het gemiddelde liggen. Tuinwijk kent na wijkvernieuwing gemiddelde tot goede leefbaarheid en veiligheid. In Tuinwijk, de krachtwijken, Oosterparkwijk en Paddepoel-zuid denken veel bewoners dat hun wijk er in de toekomst op vooruit zal gaan.