Monitor Reiniging 2008

1 april 2009

In dit jaarverslag wordt een toelichting gegeven op de resultaten van de Vakdirectie Reiniging over het jaar 2008. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de jaarrekening, het ondernemingsplan, het milieubeleidsplan en het milieu! en kwaliteitszorgsysteem van de Reiniging.
Het jaarverslag kan gezien worden als een monitor die aandacht besteedt aan ingezamelde hoeveelheden afval, scheiding van afval, de kwaliteit van de openbare ruimte, diverse beleidsmaatregelen, arbeidsomstandigheden en financiele gegevens.