Monitor Reiniging 2010

29 juni 2011

In dit jaarverslag wordt een toelichting gegeven op de resultaten van de Vakdirectie Reiniging over het jaar 2010. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de jaarrekening, het ondernemingsplan, het milieubeleidsplan en het milieu en kwaliteitszorgsysteem van de Reiniging.
Het jaarverslag kan gezien worden als een monitor die aandacht besteedt aan ingezamelde hoeveelheden afval, scheiding van afval, de kwaliteit van de openbare ruimte, diverse beleidsmaatregelen, arbeidsomstandigheden en financiële gegevens.