Monitor Reiniging 2011

26 september 2012

In dit verslag wordt een toelichting gegeven op de resultaten van de Vakdirectie Reiniging over het jaar 2011. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de jaarrekening, het milieubeleidsplan en het milieu- en kwaliteitszorgsysteem van de Reiniging.

Het jaarverslag kan gezien worden als een monitor die aandacht besteedt aan ingezamelde hoeveelheden afval, scheiding van afval, de kwaliteit van de openbare ruimte, diverse beleidsmaatregelen, arbeidsomstandigheden en financiële gegevens.