Monitor Stedelijke Bereikbaarheid 2004

1 augustus 2005

In het kader van het Grotestedenbeleid (GSB) is behoefte aan objectieve en subjectieve indicatoren voor de bereikbaarheid van grote steden. Als objectieve indicator is gekozen voor de gemiddelde (ervaren) reisduur van en naar een grote stad. Als subjectieve indicator is de mening van burgers over de bereikbaarheid van het centrum van een grote stad gehanteerd. In dit rapport zijn objectieve en subjectieve indicatoren over groepen van grote steden opgenomen. Het betreft in totaal veertig steden, de G30 en nog tien andere. Ook is de bereikbaarheid van individuele steden vergeleken. Daartoe zijn de veertig steden verdeeld in vijf groepen van enigszins vergelijkbare steden.
Uitgebreide gegevens per stad zijn opgenomen in het Tabellenboek Monitor Stedelijke Bereikbaarheid.
bijlage: MonitorStedelijkeBereikbaarheid2004Tabellen.pdf