Monitor veiligheidsbeleid september tot en met december 2018

16 augustus 2019

Sinds 2016 is er een Veiligheidspanel in Groningen. Elke vier maanden stellen we dit panel vragen over veiligheid en overlast. De monitor bestaat uit drie onderdelen: politiecijfers, de bevindingen van het veiligheidspanel en cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg.

Monitor veiligheidsbeleid september tot en met december 2018