Monitor veiligheidsbeleid 2016 VM1

27 mei 2016

De monitor veiligheidsbeleid volgt de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid binnen de gemeente Groningen. Elke viermaandelijkse periode (VM) wordt er een enquête afgenomen onder het Veiligheidspanel. De resultaten van de enquête worden samen met cijfers van de politie gerapporteerd.