Monitor veiligheidsbeleid gemeente Groningen, VM2 2018

29 maart 2019

Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie onderdelen: 1; politiecijfers, 2; cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg en 3; de bevindingen van het veiligheidspanel. De verzamelde informatie in dit rapport gaat over de periode mei – augustus 2018.

Monitor veiligheidsbeleid 2018_VM2