Monitor veiligheidsbeleid VM1 2018, gemeente Groningen

29 maart 2019

Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie onderdelen 1: politiecijfers, 2: cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg en 3: de bevindingen van het veiligheidspanel. De verzamelde informatie in dit rapport gaat over de periode januari – april 2017.

Monitor veiligheidsbeleid 2018 VM1