Monitoringsprogramma Bereikbaarheid

19 november 2015

Conclusies: stijging autoverkeer op hoofdwegen à relatie economie, P+R Groningen succesvol → afname autoverkeer stad Groningen, OV gebruik licht toegenomen Herkomst forenzen, studenten en scholieren nauwkeurig in beeld Fiets in stad Groningen en rond Assen neemt toe Monitoring fietsgebruik aandachtspunt à verbeteren meetmethodes