Naar een vraaggerichte werklocatie strategie (2012)

2 april 2012

nadere analyse gebaseerd op rapport van bureau Louter “Economie en bedrijventerreinen”

De stad Groningen en de Regio Groningen-Assen willen een vraaggerichte, kwalitatieve marktanalyse van toekomstige werklocaties.
Deze analyse vormt de basis voor deze gemeentelijke en regionale werklocatiestrategie.