Naar flexibele tijden tussen 7 en 7

1 december 2007

In dit eindrapport worden de resultaten van het project Dagindeling geevalueerd. Binnen het project Dagindeling zijn in de periode 2002 – 2007 in totaal 177 projecten ontwikkeld om de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken. Het project eindigt op 1 oktober 2007.

De evaluatie van Dagindeling geeft inzicht in:
– De oplossingen die door de projecten ontwikkeld zijn om de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken
– De bijdrage die deze oplossingen leveren aan de verschillende thema’s binnen Dagindeling;
– De mate waarin deze oplossingen door de projecten verspreid en verankerd zijn;
– Beleidsaanbevelingen om deze oplossingen verder te verspreiden en te verankeren.

De gemeente Groningen wordt in dit rapport meermalen genoemd, o.a. in verband met succesvolle projecten en oplossingen.