Nationale Parkeertest 2006

2 november 2007

Het Platform Detailhandel Nederland ziet graag leefbare en bereikbare binnensteden. Het Platform maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de winkels voor de consument en het bevoorradend verkeer. Belangrijk onderdeel voor de bereikbaarheid voor klanten zijn goede parkeerfaciliteiten. Het Platform heeft daarom een onderzoek uitgevoerd naar de parkeeromstandigheden in ons land.
Het onderzoek is ten aanzien van voorgaande jaren sterk uitgebreid vanwege het grote belang van dit onderwerp voor de Nederlandse detailhandel. De consument moet met het openbaar vervoer, de fiets, maar ook met de auto bij de winkel kunnen komen.