Nationale Parkeertest 2009

1 augustus 2009

Met dit onderzoek wordt het parkeerbeleid in Nederland tegen het licht gehouden. In 2005 is begonnen met het onderzoeken van 32 parkeergarages in een twintigtal steden. De resultaten en vooral de reacties op de resultaten waren voor het Platform Detailhandel Nederland aanleiding de test jaarlijks voort te zetten en uit te breiden.
Het veldwerk voor de Nationale Parkeertest 2009 is uitgevoerd in de tweede helft van 2008 en in de eerste maand van 2009. Er zijn in 55 gemeenten 79 parkeergelegenheden bezocht. Hiermee is heel Nederland afgedekt en is in gemeenten van alle soorten en maten geparkeerd. In deze gemeenten is ook naar het straatparkeren gekeken.

De Nationale Parkeertest is bij uitstek een consumentenonderzoek. Het Platform Detailhandel Nederland stuurt een persoon naar een willekeurige gemeente met de opdracht daar zo snel mogelijk een parkeerplek te vinden nabij een winkelgebied. Vervolgens wordt deze parkeerplek beoordeeld.

Net als voorgaande jaren zijn ook dit jaar de parkeergarages, parkeerplaatsen en -terreinen beoordeeld aan de hand van vier hoofdcriteria:
Bereikbaarheid
Veiligheid
Betalen
Service