Netwerkanalyse Regio Groningen-Assen 2030

10 juli 2006

De Regio Groningen-Assen is van belang voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het Noorden en van Nederland. Ook op internationaal niveau heeft de regio een belangrijke functie. Mede daarom is de Regio Groningen-Assen in de Nota Ruimte aangemerkt als nationaal stedelijk netwerk (NSN).
Bereikbaarheid van en binnen het NSN Groningen-Assen is van essentieel belang voor economische ontwikkeling.
De Nota Mobiliteit geeft aan dat de bereikbaarheidsproblemen juist het grootst zijn rond de stedelijke netwerken. Samen met het rijk en betrokkenen (waaronder marktpartijen) heeft de regio een netwerkanalyse uitgevoerd om te komen tot een maatregelpakket dat een optimale bijdrage levert aan de deur-tot-deur bereikbaarheid. Het gaat om een integrale aanpak van vervoer (auto, openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer).