Nieuw Lokaal Akkoord

27 februari 2013

Vanuit het Nieuw Lokaal Akkoord (samenwerking gemeente en corporaties) zijn we bezig met de aanbesteding van een onderzoek naar de toekomst van onze aanpak in de wijken. We zijn hierover, via het Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW-RUG) in gesprek met Socioquest (vakgroep Sociologie RUG).