Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2007

1 januari 2007

Na een periode van krimpende werkgelegenheid begint de Noordelijke arbeidsmarkt zich te herstellen: het aantal banen neemt toe en de werkloosheid neemt af. Na de geringe economische groei in de periode 2002-2003 is in 2004 en 2005 de productie weer met 1,5 % gegroeid en voor 2006 en 2007 wordt weer een groei van rond de 3% verwacht. Daarmee loopt het Noorden goed in de pas met de landelijke ontwikkeling, terwijl in eerdere perioden van lage groei of stagnatie de negatieve gevolgen in het Noorden ernstiger waren dan landelijk. De werkgelegenheid is gedurende 2003-2005 in vrijwel alle regio’s in Nederland gekrompen, maar neemt naar verwachting in 2006 en 2007 landelijk weer toe met ongeveer 140.000 banen per jaar. In het Noorden komen er in 2007 naar schatting 13.000 banen bij. Deze groei ligt met 2,2% zelfs iets boven het landelijk gemiddelde van 1,9% omdat er een sterke uitbreiding van de werkgelegenheid in de zorg- en onderwijssectoren wordt verwacht, die in de noordelijke regio relatief sterk vertegenwoordigd zijn. In de marktsector wordt ook voor de bouwnijverheid en de zakelijke diensten een werkgelegenheidsgroei van meer dan 2% verwacht. Daarmee volgt het Noorden de landelijke trend op de voet.