Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2008-2009

10 december 2008

Deze Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning 2008-2009 (NAV) is de tweede die dit jaar verschijnt. De vorige NAV 2008 was een beknoptere versie. Dit rapport geeft een prognose voor de krapte op de arbeidsmarkt in 2009. Verder zijn de overige cijfers zoveel mogelijk geactualiseerd.

In dit rapport is een apart hoofdstuk gewijd aan de dynamiek in de NWW (Niet Werkende Werkzoekenden). Aan de hand van instroom- en uitstroomdata is een nauwkeuriger beeld geschetst van de werkelijke bewegingen. Normaal gesproken wordt er alleen gerapporteerd over het saldo van de in- en uitstroom. Op deze wijze wordt zichtbaar dat er zelfs bij een kleine afname van de NWW nog steeds grote onderliggende bewegingen kunnen zijn.

Dit jaar is er ook een apart hoofdstuk beleidsaanbevelingen toegevoegd.
De overige hoofdstukken behandelen de onderwerpen die elk jaar aan de orde komen, zoals de algemene regionaal-economische ontwikkeling, de werkgelegenheid, het arbeidsaanbod en de werkloosheid.