Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning (NAV) 2011 “light”

1 juni 2012

Vanaf 2008 heeft het CAB samen met de Rijksuniversiteit Groningen de ontwikkelingen in de regionale economie en op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland in beeld gebracht door het uitbrengen van de Noordelijke Arbeidsmarkt Verkenning (NAV). Daarbij werd ingegaan op de verwachte invloed van nationale en internationale economische ontwikkelingen op de werkgelegenheid en werkloosheid in de regio en op de discrepantie op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod.
De provincie Groningen hecht waarde aan de NAV en wil deze opnieuw gaan uitbrengen. Dit staat echter pas gepland voor eind 2012, waardoor er een trendbreuk ontstaat.

Om de continuïteit van de NAV te garanderen brengt het CAB in opdracht van de provincie Groningen nu toch een rapport uit over 2011.
Omdat het een zogenaamd tussenjaar betreft gaat het hier om een “light”-versie. De NAV 2011 beperkt zich tot een korte schets van de recente ontwikkelingen op het gebied van de economie.
Daarnaast wordt een beeld gegeven van de vraag en het aanbod op de noordelijke arbeidsmarkt.
Tenslotte is de doelgroep voor de Wet Werken naar Vermogen in kaart gebracht.