Nota Parkeernormen 2006

1 november 2006

Verkeer vormt een belangrijk onderdeel van de Groninger samenleving. Zonder auto’s, fietsen, bussen en voetgangers zou de stad Groningen niet functioneren en staat de samenleving letterlijk en figuurlijk stil.
Voor verkeer zijn wegen, fietspaden, busbanen, trottoirs en parkeerplaatsen nodig. Over parkeren van auto’s vindt vaak discussie plaats. Er is altijd te weinig parkeerruimte en de beschikbare parkeerruimte is te duur.
Naast parkeerplaatsen vinden we in Groningen ook andere zaken belangrijk: schone lucht, een autoluwe binnenstad, gezellige winkelstraten en speelruimte voor kinderen. Ook willen we niet alle groenvoorzieningen opofferen voor meer parkeerplaatsen.
Ruimte is in onze stad op veel plaatsen een schaars goed, waarbij de belangen van wonen, werken, winkelen, recreeren, verkeer en parkeren op een goede manier moeten worden afgewogen. Daarbij moeten altijd keuzes worden gemaakt. De ruimte die aan parkeren wordt toegekend is gebaseerd op parkeernormen.

Deze nota is uit twee onderdelen opgebouwd: een deel waarin de normering wordt vastgesteld (zie bijlagen) en een deel waarin het proces wordt beschreven hoe met de normen moet worden omgegaan.
In deze nota wordt ingegaan op het ontbreken van wettelijk vastgestelde en voorgeschreven parkeernormen (hoofdstuk 2).
Vervolgens wordt ingegaan op de huidige ontwikkelingen op dit gebied (hoofdstuk 3). Daarna worden de uitgangspunten voor parkeernormen beschreven die in verschillende situaties kunnen worden toegepast (hoofdstuk 5) en bevat de nota een stappenplan.
In het stappen-plan wordt beschreven op welke wijze de normen moeten worden toegepast (hoofdstuk 7).
Tenslotte wordt in bijlage 1 een uitwerking van de parkeernormen gepresenteerd in de vorm van tabellen, waarmee het aantal parkeerplaatsen is vast te stellen bij diverse voorzieningen en objecten.