Omnibus 2012

1 januari 2013

Het Omnibusonderzoek 2012 richtte zich vooral op de leefbaarheid en
veiligheid, de voorzieningen en het onderhoud van de stad Groningen.
Maar er was ook aandacht voor de gemeentelijke organisatie en voor
burgerparticipatie. In deze editie was er tevens veel aandacht voor de
informatie voor de inwoners over de buurt.