Omnibusonderzoek 1994

1 januari 2001

In dit rapport wordt verslag gedaan van het tweede Omnibusonderzoek van de Gemeente Groningen dat tot doel heeft het inventariseren en signaleren van de opvattingen van de inwoners van de gemeente Groningen over uiteenlopende onderwerpen ter voorbereiding, ondersteuning en / of evaluatie van het gemeentelijk beleid.

Het Omnibusonderzoek ’94 bestaat uit twee delen: een omnibusgedeelte en een evaluatie-gedeelte.

Het evaluatie-gedeelte, dat het bestuurlijke vernieuwingsbeleid 1990-1994 betreft, is een vervolg op het Diagnostisch onderzoek uit mei / juni 1992 (Met de billen bloot, De Smidt & Comelisse 1992) en het Omnibusonderzoek uit juni 1993 (“Ik durf het bijna niet te vragen ..”, Oussaid c.s. 1993).

Het Omnibusonderzoek ’94 is in februari 1994 uitgevoerd.
Door middel van een telefonische enquête is aan 500 inwoners van de gemeente Groningen een vragenlijst voorgelegd.
De onderwerpen in de enquête waren :
verkeer en vervoer’
werkloosheidsbestrijding- en uitkeringsbeleid
klachten
bewonersorganisaties
gemeentelijke informatiekanalen
bestuurlijke vernieuwing.

De respondenten van achttien jaar en ouder zijn steekproefsgewijs geselecteerd en vormen een representatieve afspiegeling van de bevolking van de gemeente Groningen.