Omnibusonderzoek 2010

1 februari 2011

Het Omnibusonderzoek 2010 gaat over de bekendheid en het gebruik van verschillende vormen van de gemeentelijke dienstverlening.
Het gaat over het contact dat de burgers hebben met de gemeente, hoe de burgers aan informatie over en van de gemeente komen.
Daarnaast komen in dit onderzoek het imago van de gemeente en burgerparticipatie aan de orde.
Voor het onderzoek is bij 2.096 stadjers een enquête gehouden. Per internet 1.793 en
telefonisch 303.