Omnibusonderzoek 2012

1 februari 2013

Het Omnibusonderzoek 2012 richtte zich vooral op de leefbaarheid en veiligheid, de voorzieningen en het onderhoud van de stad Groningen. Maar er was ook aandacht voor de gemeentelijke organisatie en voor burgerparticipatie. In deze editie was er tevens veel aandacht voor de informatie voor de inwoners over de buurt.
We hebben het onderzoek primair via het internet gehouden onder een representatieve steekproef van 2.000 stadjers. Deze hebben we per brief gevraagd om aan het onderzoek mee te werken. Hiervan hebben uiteindelijk 422 mensen meegewerkt.
De resultaten geven een beeld van de situatie in Groningen. Ze kunnen beter worden geïnterpreteerd als de gegevens van vergelijkbare gemeenten op de benchmark zijn ingevuld en we Groningen kunnen vergelijken.