Omnibusonderzoek gemeente Groningen 2005

1 maart 2005

Het Omnibusonderzoek bestaat uit vragen over allerlei verschillende aspecten van de gemeentelijke organisatie en haar dienstverlening. De doelstellingen van het Omnibusonderzoek zijn als volgt te omschrijven: Het in beeld brengen en monitoren van:
a) Het gebruik van verschillende informatiekanalen voor het verkrijgen van gemeentelijke informatie, zoals het internet, de stadsgids, de Gezinsbode en TV Noord.
b) De bekendheid van en met verschillende vormen van gemeentelijke dienstverlening.
c) Het imago van de gemeente.
d) Het oordeel van burgers over de lokale politiek en het democratische gehalte van de besluitvormingsprocessen in de gemeente Groningen.
e) Gedrag en houding ten opzichte van verkiezingen en referenda.