Ondernemers, de kracht van de wijk

23 april 2008

De Gemeente Groningen inzicht geven in de wensen en behoeften van de ondernemers. Door inzicht te verkrijgen in de behoefte en belevingen van de ondernemers in de Korrewegwijk en de Hoogte kunnen voorzieningen en maatregelen worden getroffen door de gemeente. Dit heeft tot doel de wijkeconomie te verbeteren in de Korrewegwijk en de Hoogte.
De doelstelling van het onderzoeksteam is:Inzicht geven in de behoefte aan ondersteuning, het functioneren en de beleving van ondernemers in de Korrewegwijk en de Hoogte.
Naar aanleiding van de gehouden interviews is er een beeld gevormd van de behoefte en belevingen van de ondernemers in de Korrewegwijk en de Hoogte.