Onderzoek bouwproject CiBoGa

7 februari 2006

In opdracht van de rekenkamercommissie heeft het bestuurskundig onderzoeksbureau Partners + Pröpper onderzoek gedaan naar de manier waarop de gemeenteraad op de hoogte is gehouden van de uitvoering van het bouwproject CiBoGa. Daarbij is vooral gekeken of de raad met de door het college van B&W aangedragen informatie in staat was om zijn wettelijke taken (politiek sturende en controlerende) taken uit te voeren. Geconcludeerd wordt dat dit in onvoldoende mate het geval was.