Onderzoek Detailhandel

6 oktober 2020

Onderzoek naar detailhandel in de gemeente Groningen naar gebiedsdeel, 2019.

Algemeen: Voor stadsdeel-, buurt- en wijkcentra spelen de supermarkten de belangrijkste rol. Moderne supermarkten, met voldoende parkeren en een goede bereikbaarheid zijn essentieel voor het functioneren van deze winkelgebieden. In alle categorieën moet rekening worden gehouden met een afname van met name het niet-dagelijkse winkelaanbod. Dit biedt echter ook kansen voor andere functies, zoals zorg, dienstverlening of wonen.

Gemeente Groningen, Onderzoek Detailhandel