onderzoek kabelbaan Groningen

28 november 2006

Gesteund door SenterNovem hebben de initiatiefnemers van het project ‘Haalbaarheidsonderzoek Kabelbaan Groningen’ de mogelijkheden voor een kabelbaan tussen het Europapark, het terrein rond de IKEA en de binnenstad onderzocht.

Onder meer de volgende zaken zijn in kaart gebracht:
– Privacy en acceptatie
– Juridische en planologische aspecten
– Overige randvoorwaarden: techniek, veiligheid en milieu
– Vaststellen concepttracé: 2 fases, route UMCG en Forum (1 en 2)
– Financiële haalbaarheid: vervoerwaarde, reizigerspotentieel, reistijden, kosten en baten
– Draagvlak onder stadsbestuur, bedrijven en organisaties

trefwoorden:
Synergie tussen stadszones ; “missing link” ; UMCG en bijdrage