Onderzoek Lokale lasten

11 februari 2009

In dit onderzoek wordt een overzicht geschetst van de door de gemeente Groningen gehanteerde belastingen en heffingen. Verder komen er diverse aspecten aan de orde die een rol spelen bij de politieke besluitvorming door de raad.
Doel van het onderzoek was om de gemeenteraad inzicht te bieden in de betreffende aspecten en de diverse afwegingen die daaromtrent gemaakt kunnen worden ten behoeve van het politieke debat.