Onderzoek naar communicatiedienstverlening van Nederlandse gemeenten

9 augustus 2006

In opdracht van Newtel Essence, spraak- en dataspecialist, zijn er 100 van de 476 Nederlandse gemeenten getoetst op communicatiedienstverlening. Hierbij is gekeken naar grote, middelgrote en kleinere gemeenten.
Aan de hand van een drietal cases is er getoetst op de communicatie via telefoon, website en e-mail. Daarnaast is er steekproefsgewijs baliebezoek geweest. Hieruit is de uniformiteit vastgesteld van de communicatie van de Nederlandse gemeenten. De cases bestaan uit informatieaanvragen over bouwvergunning, kapvergunning en verhuizing.