Onderzoek naar ondernemerschaponderwijs

1 mei 2009

In het Stedelijk Innovatieprogramma (STIP) werkt Nicis Institute samen met NWO en de ministeries van BZK, VROM en VWS. Een deel van het innovatieprogramma is bestemd voor kortlopende onderzoeken.
Voor 2008 is door de stuurgroep STIP vastgesteld dat de kortlopende STIP-onderzoeken zich richten op het thema ‘ondernemerschap in wijk en stad’. Het bevorderen van ondernemerschap in wijk en stad staat volop in de belangstelling in de steden. Ondernemerschap creëert nieuwe vormen van bedrijvigheid, zorgt voor werkgelegenheid, biedt een ontwikkelperspectief voor inwoners en zorgt voor een levendige stad of buurt waar het plezierig wonen en werken is.
In het kader van dit onderzoek is aan KPC Groep gevraagd om een veldonderzoek te doen naar de rol van ondernemerschaponderwijs op het starten van een bedrijf. Het doel van deze rapportage is om aan te geven wat er op het vlak van ondernemerschap gebeurt binnen het reguliere onderwijs. De bevindingen zijn gebaseerd op interviews met initiatiefnemers uit het onderwijsveld. Hiertoe is een literatuurstudie en een kwalitatief onderzoek gedaan, aangevuld met een aantal interviews met scholen, intermediairs, bedrijven, starters en leerlingen. We hebben hierbij vooral gekeken naar ondernemerschap stimulerende activiteiten binnen het onderwijs. Bijzondere aandacht is daarbij gegaan naar ondernemerschaponderwijs in de grote steden.
In het kortlopend STIP onderzoek is vooral vanuit de grote steden interesse in dit onderwerp getoond. Uit het veldonderzoek blijkt dat er ook elders in het land volop belangstelling voor is.

Dit rapport heeft geen wetenschappelijke status maar is de weergave van beleidsgericht onderzoek. Het heeft tot doel om mensen die ondernemerschap binnen het onderwijs willen stimuleren op ideeen te brengen en inzicht te geven in wat daarbij goed kan werken.