Onderzoek Parkmanagement op het Zernike Science Park

19 maart 2012

Op het Zernike Science Park wordt al langer gesproken om zaken als promotie, onderhoud, uitstraling en bereikbaarheid gemeenschappelijk op te pakken. De bedrijvenparkvereniging VBGW heeft de concrete wensen en behoeftes van de op Zernike gevestigde bedrijven in kaart gebracht.
Dit rapport dient als concrete bouwsteen om als bedrijfsleven, Rijksuniversiteit, Hanzehogeschool en gemeente Groningen uiteindelijk te komen tot een gezamenlijk advies en plan voor het opzetten van parkmanagement op Zernike.

Het betreft hier een conceptdocument dat nog niet is afgestemd met het bestuur en de leden van de VBGW. Het document is nu bedoeld om input vanuit betrokkenen te krijgen, deze te verwerken en het document dan te vervolmaken.