Onderzoek podiumkunsten 2015

4 januari 2016

Groningen doet het goed! Dat uit zich in een aantal aspecten. We kunnen concluderen dat voor de professio-nele podiumkunsten Groningen een complete en complementaire keten biedt. Groningen weet zich te onderscheiden in de fijnmazigheid en gevarieerdheid van de podiuminfrastructuur, wat uniek is voor een stad van bijna 200.ooo inwoners. De keten kent grote en kleine(re) instellingen, en een aantal (inter)nationaal toonaangevende instellingen/organisaties. Bijna alle genres en een gevarieerd programmeringsaanbod zijn vertegenwoordigd, zowel lokaal, nationaal als internationaal, en een breed scala van doel-groepen wordt bediend.

Onderzoek Podiumkunsten eindrapportage (cie. O&W 6 april 2016)