Onderzoek Sociaal Structuurplan

12 mei 2004

Het onderzoek naar het Sociaal Structuurplan, een van de drie deelplannen van de Stadsvisie betreft een onderzoek naar de informatievoorziening aan de raad over het Sociaal Structuurplan van 1999 tot 2004.
Uit het onderzoek komt naar voren dat deze informatievoorziening nogal gebrekkig is geweest, waardoor de raad in dit debat niet goed heeft kunnen sturen en controleren op de uitvoering van dit beleid.