Onderzoeksvoorstel gemeentelijke subsidies

1 juni 2002

Onderzoek naar de manier waarop instellingen die door de gemeente worden gesubsidieerd, worden gecontroleerd en afgerekend op de prestaties die ze hebben geleverd.
Doel van het onderzoek was om in beeld te krijgen of de gemeente voldoende toezicht houdt op deze instellingen.
De Rekenkamercommissie concludeert dat dit toezicht over het algemeen vrij goed is, maar dat dit nog wel scherper kan en dat controlerende en begeleidende bevoegdheden van ambtenaren uit elkaar getrokken moeten worden.