Ongebruikte rechten

1 september 2009

De gemeente Groningen wil armoede en sociale uitsluiting voorkomen en bestrijden. In het Groninger Armoedepact werken gemeente en tal van organisaties hier samen aan.
Een belangrijk element is het bevorderen van het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. De evaluatie van het Armoedepact liet zien dat er meer aandacht nodig is voor minima die niet op de hoogte zijn van deze regelingen.
Met dit onderzoek proberen we aanknopingspunten te vinden voor het vergroten van de bekendheid bij de doelgroepen met de voor hen geldende regelingen. Daarvoor hebben we een bestandsanalyse uitgevoerd en een enquete gehouden onder minima.