Ongezonde lucht in kinderdagverblijven

1 september 2006

De GGD Groningen heeft het binnenmilieu in een groot aantal kinderdagverblijven onderzocht. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van het binnenmilieu vaak ongunstig is, voornamelijk wat betreft allergenen en ventilatie.
Ook is de temperatuur in slaapkamers vaak te laag en ‘s zomers is het binnen gauw te warm. Het type gebouw, mechanische ventilatie en het aantal personen per m3 zijn van invloed op de kwaliteit van het binnenmilieu.
Een slecht binnenmilieu kan gezondheidsklachten veroorzaken en kinderen in slecht geventileerde kinderdagverblijven zijn vaker ziek. Voor een goed binnenmilieu zijn goede ventilatie en hygiene onmisbaar.