Op eigen kracht

27 mei 2008

Het college van burgemeester en wethouders wil ophouden met het extra subsidieren van vijf migrantenorganisaties. Alle zogeheten zelforganisaties van allochtonen in de stad moeten voortaan gelijk worden behandeld.

Het Marokkaanse Cultureel Centrum, de Irakese Culturele Vereniging Al Noer, Stichting Somaliers Groningen, de Culturele Iraanse Stichting Payam en de Somalische Stichting Daryeel Nederland hebben de afgelopen jaren extra geld van de gemeente gekregen. Omdat zij de afgelopen jaren extra geld van de gemeente voor extra huisvesting hebben gekregen, werden zij als specifieke zelforganisaties aangeduid.

Het college wil nu het onderscheid tussen deze vijf specifieke zelforganisaties en de twintig andere gesubsidieerde zelforganisaties in de stad opheffen. Het wil een nieuwe manier subsidie van de Groningse allochtonenorganisaties invoeren. De reden van de verandering is dat het eigenlijk onduidelijk is waarom het onderscheid ooit is aangebracht. Nieuw is dat de tegemoetkoming in de huisvesting verdwijnt. Het college wil de subsidie voor activiteiten verhogen. De veranderingen in de subsidiestructuur kosten de gemeente geen extra geld.

Het college wil dat de zelforganisaties in de stad meer samenwerken. Daarom moet er een koepelorganisatie komen die onder meer het inburgeringsproces moet bevorderen. De collegeplannen voor de zelforganisaties staan in de zogeheten hoofdlijnennota Een visie op zelforganisaties 2009-201. Deze nota is nu vrijgegeven voor inspraak. De gemeente houdt over de nota op dinsdag 10 juni een inspraakavond voor de specifieke zelforganisaties plus op donderdag 19 juni nog een inspraakavond voor de overige allochtonenorganisaties. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad of de plannen doorgaan.