OV-Klantenbarometer 2004 t/m 2007

1 maart 2008

Het onderzoek OV-Klantenbarometer is een landelijk onderzoek naar de mening van reizigers over het openbaar (stads- en streek)vervoer. Reizigers geven rapportcijfers aan verschillende aspecten die met hun reis te maken hebben. Deze aspecten lopen uiteen van de kans op een zitplaats tot de sociale veiligheid. Het onderzoek wordt jaarlijks gehouden onder bus-, tram-, metropassagiers. Vanaf 2004 maken ook regionale treinen er onderdeel van uit.
Het onderzoek wordt steeds gehouden in de periode oktober – december. Op basis van een rittenbestand per onderzoeksgebied zijn a-select ritten getrokken die worden geenqueteerd. De reizigers vullen zelf in het voertuig een schriftelijke enquete in.
Naast de gegevens in deze rapportage, is het mogelijk om via de internetsite www.ovklantenbarometer.nl resultaten op te vragen en te vergelijken. Per openbaar vervoerautoriteit,vervoerwijze, vervoersbedrijf en onderzoeksgebied kunnen de rapportcijfers van verschillendeaspecten worden bekeken. Verder is het mogelijk vergelijkingen te maken met voorgaandejaren of met verschillende openbaar vervoerautoriteiten, vervoersbedrijven enonderzoeksgebieden.