Parkeerbeleid op middellange termijn

1 september 2008

Op vele terreinen binnen het vakgebied verkeer en vervoer wordt vooruit gekeken, ver vooruit zelfs. De toekomstbeelden van de gebroeders Das – inmiddels literatuur uit de vorige eeuw – zijn daar een sprekend voorbeeld van. Zo niet met parkeren, er zijn wel futuristische plaatjes van parkeeroplossingen, maar systematische eschouwingen ontbreken.
Het autopark blijft maar groeien en sinds 2007 leeft de helft van de mensheid in stedelijke gebieden. Stedelijke gebieden die we om tal van redenen willen bundelen en verdichten. Dat trekt een wissel op parkeren en dwingt ons om ook op dat gebied
naar de toekomst te kijken. Hoe je dat dan doet is de vraag.

Met deze notitie wil het KpVV de discussie over parkeerbeleid op middellange termijn in gang zetten. Met onder meer een schets van ntwikkelingen op het vlak van demografie, economie en ruimte – die ook goed te gebruiken is als onderlegger bij discussies over andere terreinen binnen het verkeer en vervoerbeleid – biedt dit document hiervoor een grondige basis.