Parkeerenquete, P+R en Parkeergarages Groningen

9 maart 2009

Gemeente Groningen wil meer inzicht in het profiel van de parkeerder in haar stad en heeft daarom een parkeerenquête laten uitvoeren in parkeergarages en op P+R terreinen in de stad Groningen.

De doelstelling van het onderzoek is:
“Geef inzicht in de herkomst en bestemming van de gebruikers, de duur van het bezoek, de keuzemotieven en verbetersuggesties van de verschillende parkeergelegenheden.”

Om te kunnen voldoen aan bovenstaande doelstelling is in overleg met gemeente Groningen een enquête opgesteld. Deze is afgenomen in februari 2009. Voorliggend document rapporteert over de werkwijze en resultaten van de enquête.