Parkeerenquête Groningen 2011

28 april 2011

De gemeente Groningen wil inzicht behouden in het gebruik van de parkeergarages en de P+R-terreinen in de stad Groningen. In 2009 is voor het eerst een enquête uitgevoerd onder de gebruikers van deze parkeervoorzieningen. Daarbij is inzicht verkregen in de herkomst en bestemming van de gebruikers, de duur van het bezoek en de keuzemotieven en verbetersuggesties voor de betreffende parkeergelegenheid.
De gemeente heeft Mobycon gevraagd de parkeerenquête in 2011 herhalen. Het gaat daarbij om dertien parkeergarages en vijf P+R-terreinen.
Voor u ligt de eindrapportage van dit onderzoek.

Het onderzoeksdoel luidt:
“Inzicht in de herkomst en bestemming van de gebruikers, de duur van het bezoek, de keuzemotieven en verbetersuggesties van de verschillende parkeergelegenheden.”

Daarbij vergelijken we de resultaten van 2011 met de resultaten van 2009.