Parkeeronderzoek Groningen 2009

9 december 2009

De gemeente Groningen beschikt over een groot areaal aan parkeervoorzieningen.
In de binnenstad en in een aantal schilgebieden is daarbij sprake van betaald parkeren en vergunninghouderparkeren.
In de buitenwijken is overwegend sprake van gratis straatparkeren.

Om meer zicht te krijgen op het gebruik van de parkeervoorzieningen en vanwege het in ontwikkeling zijnde nieuwe parkeerbeleid, heeft de gemeente Groningen Oranjewoud gevraagd een grootschalig parkeeronderzoek uit te voeren.