Parkeeronderzoek Groningen 2015

1 juni 2015

De gemeente Groningen wil inzicht behouden in het gebruik van de parkeergarages en P+Rterreinen
in de stad. In 2009 is voor het eerst een enquête uitgevoerd onder gebruikers van
de voorzieningen. Op deze manier is inzicht verkregen in onder andere de herkomst en
bestemming van de gebruikers, de duur van het bezoek en de keuzenmotieven en
verbetersuggesties. In 2011 en 2013 is hier ook onderzoek naar gedaan. Dit jaar is er
wederom onderzoek gedaan. In dit onderzoek zijn voor het eerst ook 2 fietsenstallingen
opgenomen. Deze stallingen liggen op strategische plekken bij bushaltes.