Parkeren binnenstad Groningen

8 december 2005

Gezien de toenemende parkeerproblematiek in de binnenstad heeft de gemeenteraad aan een extern bureau gevraagd om een aantal scenario’s uit te werken voor het in de toekomst te hanteren parkeerbeleid.
Deze scenario’s waren vervolgens input voor de raad in de discussie met het college van B&W over het binnenstadsparkeren.