Parkeren met Perspectief

28 maart 2012

In de vaststellingsnota “Parkeren met Perspectief” wordt een pakket maatregelen voorgesteld die er aan bij moeten dragen het Parkeerbedrijf op termijn weer structureel gezond te krijgen.
Het gaat om maatregelen op korte termijn waarmee we de kosten verlagen en de inkomsten verhogen, maar die passen binnen de kaders van ons huidige verkeer- en vervoersbeleid.

De maatregelen zijn in november 2011 beschreven in de discussienota “Parkeren met Perspectief” en besproken in de raadscommissie Beheer en Verkeer.