Peiling waardering wijkwebsite Hoogkerk

1 januari 2007

De gemeente Groningen probeert op allerlei manieren het contact met haar inwoners tot stand te brengen en in stand te houden. Dit proces wordt gestuurd vanuit het project Stad en Stadhuis. Met middelen van Stad en Stadhuis en E-voice is in november 2005 voor het stadsdeel Hoogkerk een website in het leven geroepen. De bedoeling is dat de website bijdraagt aan interactie en informatie-uitwisseling over het stadsdeel Hoogkerk. Onderdelen zijn:
* algemene maatschappelijk, fysieke en sociale ontwikkelingen in Hoogkerk;
* dienstverlening, informatie, plannen en interactieve beleidsvorming door de gemeente;
* communicatie over activiteiten, besluiten en opvattingen van de vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH).
De wijkwebsite is een pilot. Bij succes kan de gemeente besluiten voor meer wijken een wijkwebsite mogelijk te maken.

In opdracht van Stad en Stadhuis heeft Bureau Onderzoek in samenwerking met MediaEtc het Stadspanel Groningen ontwikkeld. Alle burgers van de gemeente Groningen kunnen zich als deelnemer van het Stadspanel aanmelden. Periodiek worden zij door middel van een internetvragenlijst ondervraagd over hun mening over en ervaringen met de dienstverlening van de gemeente Groningen. Het voordeel van het Stadspanel ten opzichte van de traditionele onderzoeksmethodes, zoals schriftelijke en telefonische enquêtes, is dat het verzamelen en bewerken van onderzoeksgegevens sneller gaat en kostenbesparend is.
Het Stadspanel Groningen werkt met een vast panel. Tijdens de interactieve expositie Publieke dienstverlening op 3 en 4 november 2005 is de methodiek van het Stadspanel gebruikt om de mening van de bezoekers over het gepresenteerde te meten. Het bleek dat de methodiek van het Stadspanel ook geschikt is voor een dergelijke toepassing.
Stad en Stadhuis heeft op basis van deze ervaring Bureau Onderzoek verzocht het Stadspanel in te zetten om de waardering van de wijkbewoners en daarmee de toegevoegde waarde van de wijkwebsite Hoogkerk te meten.