Personeelsontwikkeling

1 januari 2010

In dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie zich gericht op de ontwikkeling van de personeelsomvang van de gemeente Groningen. Dit onderzoek stond in het licht van de bezuinigingsoperatie 2004 – 2007, de autonome groei van de formatie en de forse groei van de externe inhuur.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de bezuinigingsoperatie adequaat is uitgevoerd. Van de te bezuinigen 387 arbeidsplaatsen zijn er eind 2007 354 fte’s gerealiseerd. Ondertussen is de organisatie in dezelfde periode ook weer gegroeid door uitbreiding van werkzaamheden, overdracht van taken van het rijk en nieuwe projecten, in totaal een groei van 134 fte’s.
De externe inhuur is fors gegroeid, met uitgaven van 18 miljoen euro in 2005 naar 30 miljoen euro in 2007. Een verband tussen de groei van de externe inhuur en de krimp van het eigen personeel kan in het onderzoek niet worden aangetoond. De groei van de externe inhuur kan verklaard worden door de uitvoering van nieuwe beleidstaken, zoals de Duurzaamste stad, en het grote aantal projecten, zoals de oostwand van de Grote Markt met het Groninger Forum en de aanpak van de zuidelijke ringweg.