Pieken in het Noorden

1 januari 2006

Het huidige economische stimuleringsprogramma voor Noord-Nederland, het Kompas voor het Noorden, loopt eind 2006 af. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) werkt aan een opvolger van dit programma en heeft de lijnen hiervoor uiteengezet in de Strategische Agenda voor Noord-Nederland 2007-2013. De inhoud van de Strategische Agenda wordt in sterke mate bepaald door de inzet van zowel het Rijk als de EU op het stimuleren van sterktes in plaats van het opheffen van regionale achterstanden. Dit betekent een toenemend belang van kennis en innovatie en daarmee een toenemend belang van de vier grote steden van Noord-Nederland (hier verder aangeduid als de NG4). Juist in deze steden is de noordelijke kennisinfrastructuur gevestigd.
Daarnaast herbergen Groningen-Assen, Leeuwarden en Emmen de belangrijkste concentraties van bedrijvigheid, ICT, cultuur, stedelijk toerisme en wonen in het Noorden.
Tegen deze achtergrond zijn deze vier samenwerkende steden gevraagd hun positie te bepalen voor de periode 2007-2013 en projecten voor te dragen die in het kader van het toekomstige noordelijke ruimtelijke economische beleid kunnen worden uitgevoerd. De NG4 hebben hiervoor ERAC benaderd met het verzoek een beknopt positionerings- en programmeringsdocument op te stellen. Het resultaat ligt voor u.